5 thoughts on “Lonely”

  1. Jag såg samma äpple och förvånades över att det ensamt hängde kvar. Pappa berättade att det hade fastnat på en vass pinne och därför inte ramlat ner på marken!

Would love to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s